Sint-Cordulakerk

Ligging: Schoten
Opdrachtgever: gemeente Schoten
Materiaaltechnisch vooronderzoek: Studiebureau Monumentenzorg
Vooronderzoek glasramen: Warner Berckmans
Restauratie fase 1 – toren: 2013-2014
Restauratie fase 2 – daken van koor, dwar
sbeuk, sacristie en stookplaats: 2015-2016
Restauratie fase 3 – daken van middenbeuk en zijbeuken, herstel van gevels: dossier voor betoelaging ingediend bij Onroerend Erfgoed
Restauratie f
ase 4 – glas-in-loodramen: dossier in opmaak
Beheersplan: 2016-2017

De Sint-Cordulakerk is gelegen aan het Sint-Cordulaplein in het centrum van Schoten. De kerk kwam in meerdere bouwfases tot stand. Het koor en de dwarsbeuk zijn begin 17de eeuw te dateren. Ze werden opgetrokken in laatgotische bak– en zandsteenstijl. Eind 17de eeuw werd een sacristie gebouwd. In de 19de eeuw werd het gebouw sterk uitgebreid met zijbeuken (1852), toren (1875) en sacristieën (1869). Begin 20ste eeuw werden in de vensters van de zijbeuken, de dwarsbeuk en het koor witstenen monelen en maaswerken geplaatst. In deze periode werd het interieur van de kerk tweemaal verfraaid met een decoratieve schildering in neogotische stijl. Hiervan zijn tijdens het materiaaltechnisch vooronderzoek fragmenten blootgelegd. Een laatste ingrijpende wijziging betrof de plaatsing van nieuwe glasramen naar ontwerp van J. Wouters en M. De Groot in de zijbeuken, de dwarsbeuk, het koor en de toren (periode 1964-1970).
De kerk werd op 16 december 1991 beschermd als monument.

De restauratie van de toren met doopkapel en traplokaal en de restauratie van de daken van het koor, de dwarsbeuk, de sacristie en de stookplaats werden reeds gerealiseerd. Een dossier voor de restauratie van de daken van middenbeuk en zijbeuken en voor herstel van de gevels is voor betoelaging ingediend bij Onroerend Erfgoed. In 2016-2017 werd ook een beheersplan opgemaakt voor de kerk.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google