Sint-Lievenscollege

Ligging: Antwerpen
Opdrachtgever: vzw Sint-Lievenscollege
Materiaaltechnisch vooronderzoek: Studiebureau Lode De Clercq
Stabiliteitstechnisch vooronderzoek: laboratorium Reyntjens KULeuven en Triconsult
Restauratie fase 1 – voorgevel: 2012-2013
Restauratie fase 2 – speelplaatsgevels: 2016-2018
Restauratie fase 3 – vleugel A: dossier in opmaak
Beheersplan: 2018

Het Sint-Lievenscollege te Antwerpen is tussen 1930 en 1932 opgericht naar een ontwerp van architecten Jef Huygh en Flor Van Reeth. Na een gezamenlijke opmaak van het voorontwerp, concentreerde Flor Van Reeth zich op de vertaling van het ruimtelijk programma in plan en ontwierp hij de speelplaatsgevels. Jef Huygh tekende de voorgevel.

Het ontwerp voor de voorgevel is ten dele tenietgegaan bij het vervangen van het schrijnwerk in 1972 en bij de verstevigingswerken aan de grote loggia in 1981, waarbij het originele Amerikaans glas werd vervangen door een groen structuurglas.
Bij restauratie werd het oorspronkelijk gevelbeeld hersteld. De oorspronkelijke indeling, maatvoering en kleurstelling van het schrijnwerk (houten ramen en Amerikaans glas in ijzer gevat voor de loggia’s) werd hernomen. De winkelpuien en lantaarns werden opnieuw vernikkeld uitgevoerd. Schaarhekkens naar oorspronkelijk model sluiten de winkels af. De oorspronkelijke similipleister voor luifels werd hernomen. Vezelcementplaten naar oorspronkelijke kleurstelling vervangen de asbestcementplaten tussen de ramen van de vierde verdieping. De natuurstenen beelden ondergingen een conserverende behandeling.

De gevels rond de speelplaats zijn met uitzondering van het buitenschrijnwerk,goed bewaard. De restauratie-opties zijn hier gelijklopend met deze van de voorgevel: houten replicaschrijnwerk met isolerende beglazing, herstel van similipleister, herstel van Frans snijwerk als voegwerk, isoleren van daken en vernieuwen van de dakafdichting. Bijkomende moeilijkheid bij restauratie waren de te behouden wingerd tegen één van de gevels en het feit dat er tijdens uitvoering van de werken slechts 2 klaslokalen tegelijkertijd vrij gemaakt konden worden.  Dit vroeg een minutieuze planning van de werken.

De restauratie omvatte tevens een groot bouwkundig onderhoud, waarbij ondermeer betonaantasting werd gesaneerd. Een aandachtspunt is het duurzamer maken van het bestaande gebouw door het isoleren en luchtdichter maken van het gebouw en door het optimaliseren van de technische installaties.

In functie van de verder restauratie en een adequaat beheer van het gebouw werd in 2018 een beheersplan opgemaakt. Er zal eveneens een energie-audit opgemaakt worden voor het gehele complex.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google